• مدیریت بحران‌های رسانه‌ای

    هفدهمین گزارش راهبردی رسانه که از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شده، به موضوع «مدیریت بحران‌های رسانه‌ای» اختصاص دارد.
    به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، در گزارش حاضر که توسط مجید سلیمانی، نویسنده و پژوهشگر این سلسله از گزارش‌های راهبردی تهیه شده، نویسنده با بحث در مورد مفهوم بحران و بحران‌های رسانه‌ای تلاش دارد ضمن تحلیل و شناخت عوامل بحران‌زا، به آسیب شناسی جریان‌های رسانه‌ای بحران‌زا پرداخته و مخاطبان را با شیوه‌های مدیریت بهینه در جریان‌های بحران‌زای رسانه‌ای آشنا سازد.