مارپیچ حقیقت در معرفی کتاب پویش: روایت یا داستان

وقتی قصه‌ای ذهن‌مان را تسخیر می‌کند، می‌تواند نگرش‌هایمان را تغییر دهد، باورهایمان را دگرگون کند یا منافع و دغدغه‌های خاصی برای ما بسازد. پیام قصه‌ها این است که آنچه امروز رخ می‌دهد قسمتی از قصه‌ای بزرگ‌تر است، ماجرایی در قصه‌ی جمعی ما، قصه‌ای که اهمیت تاریخی دارد.چون قصه را می‌شود با دیگران به اشتراک گذاشت، ممکن است همزمان در ذهن تعداد زیادی از آدم‌ها بنشیند و به این ترتیب، باورها و منافع افراد را همسو کند و یک کنش جمعی و اجتماعی بسازد.اما اگر این قصه بر مبنای واقعیت نباشد چه خواهد شد؟ اگر روایت غالب اجتماع حقیقی نباشد چه نتیجه ای خواهد داشت؟

در شابک این‌ هفته به مسئله روایت گری، پرداخت یک قصه و ایجاد یک کمپین و‌ کنش اجتماعی خواهیم پرداخت.

پادکست «مارپیچ حقیقت!» را بشنوید.

مطالب مرتبط: