انحصار خبری در بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا؛ تحلیل روایت برجسته سازی و انتشار یک داستان خبری در بی بی سی فارسی

0833122160521

چکیده

مقاله حاضر در پی آن است که با تحلیل موردی روایت یک داستان خبری در بی بی سی فارسی، شیوه‌های برجسته‌سازی و انتشار یک موضوع خبری در این رسانه را نشان دهد. اهمیت این مسئله از آنجا است که رسانه‌های متمول نظام سلطه با رویکردهای سلطه‌مدارانه فرهنگی، انحصار تولید و پخش اخبار را در دست دارند و وقایع را با توجه به رویکردهای خود، برجسته‌سازی و روایت می‌کنند. «تحلیل روایت» یکی از شیوه‌های تحلیل کیفی متون ارتباطی محسوب می‌شود که میراث‌ مطالعات ادبی است و بر این مسئله تاکید دارد که هر امر واقعی در زندگی، دارای روایت‌های متعددی است که با توجه به روایتگر آن، گرایش خاصی را بیان می‌کند. مسئله تحلیل روایت در متون خبری و گزارشی رسانه‌ها می‌تواند به روشنی نشان دهد که رسانه‌های غربی چگونه با استفاده از تکنیک‌های روایت در خبر به دنبال دستیابی به اهداف خود هستند.

کلمات کلیدی

رسانه ها، انحصار رسانه ای و خبری، تحلیل روایت، گزارش خبری، برجسته سازی

منبع:

مقاله علمی، پژوهشی برگزیده در هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) چاپ شده در کتاب «بررسي راهكارهاي تحقق رسالت مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران»، تهران، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، ۱۳۸۹، صص ۱۵۹-۱۷۹

دومين همايش ايران و استعمار انگليس (موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي – تاريخ برگزاري: ۲ اسفند ماه ۱۳۸۹، مكان برگزاري: دانشگاه تهران – متن كامل مقاله در جلد دوم كتاب مجموعه مقالات همايش ايران و استعمار انگليس به چاپ رسيده است