تحليل گفتمان اسلام‌هراسي و ايران‌هراسي در سینمای هالیوود با رويكرد تبارشناسي فوكو؛ تحليل موردي فيلم «غيرقابل درك»

MV5

اين مقاله در پی آن است که با رويكرد تحليل گفتماني فوكو، تقابل گفتماني اسلام و ايران با گفتمان غرب را در عظيم‌ترين صنعت فرهنگي آمريكا يعني هاليوود نشان دهد. از اين رو به تحليل تبارشناسانه گفتمان اسلام هراسي و ايران‌هراسي با رويكرد تحليل گفتماني فوكو پرداخته مي‌شود و سپس با كاربست همين رويكرد، به بازنمايي اين گفتمان در فيلم سينمايي «غيرقابل درك» (گرگورجردن،۲۰۱۰) – كه يكي از برجسته‌ترين فيلم‌هاي سينمايي هاليوود در موضوع تقابل گفتماني اسلام و ايران با غرب است – مورد تحليل قرار مي‌گيرد. اين فيلم، خواسته‌های به حق ملل مسلمان را در قالب درخواست‌های تروریست مسلمانی قرار می‌دهد که ۳ عدد بمب اتمی را در نقاط مختلف آمریکا کار گذارده است. تحليل اين فيلم مي‌تواند چشم‌انداز مناسبي از آنچه كه تحت عنوان اسلام‌هراسي و ايران‌هراسي در رسانه‌هاي غربي وجود دارد، ارائه دهد.

کلمات کلیدی

شرق‌شناسي، اسلام‌هراسي، ايران‌هراسي، هاليوود، تحليل گفتمان فوكو، تبارشناسي، فيلم سينمايي غيرقابل درک

منبع:

در حال چاپ