بازنمایی مولفه های هویت فرهنگی ایرانیان در سینمای هالیوود؛ مورد مطالعه فیلم‌های سیصد، یک شب با پادشاه، اسکندر و سنگسار ثریا

Free-Hollywood-Logo-Font-downloadچکیده :
در این مقاله، وضعیت موجود فیلم­های آمریکایی ساخته شده پیرامون ایران از سال ۱۹۷۹ به بعد مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از نظرات صاحبنظران و کارشناسان حوزه سینما و رسانه، مولفه­های فرهنگی موجود در چهار فیلم سیصد، یک شب با پادشاه، اسکندر و سنگسار ثریا به­عنوان فیلم­های دارای مولفه‌های هویت فرهنگی ایرانیان شناسایی و گزینش شدند و با روش تحلیل محتوای کیفی مطالعه شدند.
موضوع مورد متوجه در این پژوهش پدیده ایران­هراسی است که در سال‌های اخیر، دامنه وسیع‌‏تری از رسانه‌‏ها، از جمله سینما، را در برگرفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سینمای آمریکا (هالیوود) تولید فیلم­هایی با محوریت موضوعاتی چون تاریخ و تمدن ایران باستان، دین و مذهب ایرانیان و در مجموع به چالش کشیدن مسئله هویت فرهنگی ایرانیان را به­طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هالیوود در مؤلفه تاریخ فرهنگی، بر دو محور پادشاهان ایرانی و نیروی نظامی تاکید می‌کند، در مؤلفه جغرافیای فرهنگی، قلمرو وسیع سرزمین ایران را به تصویر می‌کشد، در مؤلفه دین به چهار محور روحانیت، احکام و شعائر اسلامی و دینداران می‌پردازد، در مؤلفه زبان، زبان فارسی را در پیوند با زبان عربی قلمداد می‌کند، در مؤلفه نظام اجتماعی ایران محورهایی مانند قانونگریزی، بی انضباطی اجتماعی، توحش و بربریت، تبعیض نژادی، مردسالاری، برده داری، ضایع نمودن حقوق زنان، اختلاف طبقاتی و عدم رعایت حقوق بشر را بازنمایی کرده و از منظر شرق شناسی، ایران را به عنوان دیگری غرب مطرح می‌کند.
کلیدواژه ها :
هویت فرهنگی، سینمای هالیوود، تحلیل محتوای کیفی، تاریخ فرهنگی، نظام اجتماعی.

نویسندگان
احمد نادری
مجید سلیمانی ساسانی
رامین چابکی درزابی
علی اسکندری

منبع مقاله: دوفصلنامه علمی پژوهشی مجله جهانی رسانه، دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۱۷

لینک در سایت اصلی

لینک دانلود