درس مبانی ارتباطات جمعی: نیمسال دوم ۹۴-۹۵

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

ساعت و روز برگزاری: دوشنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ (طبق توافق بعد از تعطیلات نوروز برگزاری کلاس از روز شنبه به روز دوشنبه منتقل شده است)

* دانشجویان عزیز توجه فرمایید که هرگونه اطلاعیه در باب کیفیت برگزاری کلاس از طریق سایت اطلاع‌رسانی خواهد شد.


 

منابع تکمیلی برای امتحان

به غیر از دو کتاب معرفی شده، فایل‌های جزو برنامه امتحان است:

۰۱- بخش یکم ارتباط؛ معانی، مفاهیم و ویژگی‌ها

۰۲- بخش دوم علم، نظریه و پارادایم در علوم اجتماعی و ارتباطات

۰۵- نظریه‌های تاثیر در ارتباطات


شرح درس
برای دریافت شرح درس مبانی ارتباط جمعی کلیک کنید.


بعضی از کتاب‌های پیشنهادی برای مطالعه و ارائه خلاصه کتاب

* لطفا پیش از انتخاب کتاب و یا بخش‌هایی از آن، از طریق ایمیل با اینجانب هماهنگ بفرمایید.

مولانا، حمید (۱۳۸۲) الگوی مطبوعات و رسانه‌های اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تیلور، پل.ای‌و هریس،جان.ال (۱۳۸۹) نظریات انتقادی رسانه‌های گروهی، ترجمه یعقوب نعمتی، تهران:جام‌جم
مهدی‌زاده، سید محمد (۱۳۹۲) نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری
سلبی، کیت و کاودری، ران (۱۳۸۰) راهنمای بررسی تلویزیون، ترجمه علی عامری مهابادی، تهران: سروش
مک کوایل، دنیس(۱۳۸۷) مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم، تهران:مركز مطالعات‌وتحقيقات رسانه‌ها
مک‌کوایل، د (۱۳۸۲) درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه‌اجلالی، تهران:مرکزمطالعات‌و تحقیقات‌رسانه‌ها
رودنبولر، اریک (۱۳۸۷) ارتباطات آیینی، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
مولانا، حمید (۱۳۹۲) ارتباطات جهاني در حال گذار پايان چندگونگي؟ تهران: سروش
تامپسون، جان ب (۱۳۸۲) رسانه ها و مدرنیته، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: سروش
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۱،ترجمه شاهوصبار، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۲،ترجمه‌خوشنویس، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۳،ترجمه‌شاقاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۴،ترجمه‌میرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی