گفتگو با برنامه به اضافه مستند

کلیپ اول: آیا رسانه‌ها می‌توانند مبدا تحولات اجتماعی قرار بگیرند یا گفتمان‌ها نقش اساسی‌تری دارند؟
نوار چگونه در شبکه ارتباطی انقلابیون نقش ایفا می‌کند و چگونه رسانهٔ خطابه و منبر قرار می‌گیرد؟
رسانه‌ها؛ تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده گفتمان‌ها هستند؟
همگرایی ارتباطی چیست و چه تفاوتی با همگرایی رسانه‌ای دارد و چگونه رسانه‌های اجتماعی با آن قدرت یافته‌اند؟

برشی کوتاه از برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند
تاریخ پخش: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

کلیپ دوم: بحران ما، بحران بلاتکلیفی در عرصه سیاست‌گذاری فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی است. آن‌گونه که برای ادغام در نظام جهانی تصمیمی نگرفته‌ایم؛ بیش از آن هنوز تصمیمی برای ادغام در «نظام حهانی شبکه» هم نداشته‌ایم.
پلتفرم‌های ملی یا پلتفرم‌های عرصه مقاومت در برابر نظام جهانی نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد
برشی کوتاه از برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند
تاریخ پخش: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

کلیپ سوم: چگونه رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های کنترل بیشتر است؟ و چگونه دیگر حاکمیت‌های ملی از این کنترل بی‌بهره هستند؟
رسانه‌های اجتماعی، کنترل را در اختیار چه کسانی قرار داده‌اند؟
چگونه تلگرام عرصه ارتباطی ایرانیان را با تهدید مواجه کرد و ما را به عصر رسانه‌های توده‌ای بُرد؟
برشی کوتاه از برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند
تاریخ پخش: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

فیلم کامل برنامه

فیلم کامل این برنامه را می‌توانید از اینجا ببینید.